Tradici jsme nepřerušili

I v podmínkách pandemie a omezení shromažďování jsme se alespoň v malém počtu sešli v úterý v podvečer na příborském náměstí – předseda s místopředsedou i pár dalších členů místního sdružení ODS Příbor. Svíčku přišlo zapálit i několik dalších lidí. Společně jsme si zazpívali hymnu a krátkým projevem si připomněli výročí. Ostatní si svou svíčku naděje mohli rozsvítit doma. A všichni už se těšíme na normální oslavu svátku 17. listopadu 2021 opět v Příboře před radnicí.

   

Tak trochu jiný 17. listopad

Čínskému viru navzdory si zástupci místního sdružení ODS Příbor dnes připomenou památku 17. listopadu. I když byl tento den původně památkou odporu studentů proti nacismu v roce 1939, většina z nás jej má pochopitelně spojený s událostí o 50 let mladší, se sametovou revolucí.

V roce 1989 lidé ve střední a východní Evropě odmítli totalitu a zvolili si svobodu a demokracii. Možná jsme si ve chvílích euforie neuvědomili, že možnost konat svobodně znamená také větší odpovědnost za to, co děláme. Že právo na svobodné volby také znamená povinnost respektovat volbu ostatních. Že možnost svobodně se vyjádřit v sobě nese i mnohem větší zodpovědnost za to, co říkáme či píšeme.

Spouštěčem dění následujícího po brutálním zásahu policie na Národní třídě byly, dnešními slovy řečeno, fake news – nepravdivé informace o smrti studenta Martina Šmída vymyšlené StB a rozšiřované tehdejšími komunikačními kanály. Já osobně jsem se o všem, pátkem počínaje, dozvěděl až v neděli večer. Dovedeme si jistě představit, jak rychle by se podobná zpráva šířila dnes po sociálních sítích, kolik dalších dezinformací by kolem ní vzniklo, kolik lidí by považovalo za nutné se k tomu v diskusi vyjádřit, aniž by se namáhalo si cokoliv ověřit, kolik lidí by si okamžitě změnilo profilovou fotku…

V současné době jsme zahlceni dezinformacemi všeho druhu, lidé si přeposílají naprosté nesmysly a popírají zjevnou skutečnost, něco si ověřovat se téměř nikdo nenamáhá. Diskutující cítí nutkavou potřebu se ke všemu vyjádřit a přeposlat to dál. Ona původní zodpovědnost se během let vytratila stejně jako kritické myšlení.

Jestliže jsme po roce 1989 cítili obavu o nabytou svobodu, spojovali jsme ji s komunisty, s východem a se zatajováním informací. Je proto paradoxní, že nyní k nám přichází vlna cenzury a omezení názorů naopak ze západu. A není to cenzura vynucovaná vládou, ale autocenzura spojená s nátlakem velmi hlasité menšiny. Informací se na nás valí více než dost ze všech stran a v jejich moři občas toneme.

Neznamená to ale, že jsme ztraceni. Je jen na nás, zdali se necháme do této hry vtáhnout. Je to jednoduché, ale současně i složité: s rozumem a kriticky posuzovat informace a dění kolem nás, rozhodovat se na základě ověřených informací. Jak řekl Ronald Reagan, svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci. Ta naše jistě nebude jejím hrobařem.

Jiří Sumbal, předseda místního sdružení ODS Příbor

Beseda Česká cesta ke svobodě

Zveme všechny zájemce na besedu s autorem knihy o sametové revoluci Česká cesta ke svobodě, Petrem Maxmiliánem Husákem. Jako host se besedy zúčastní JUDr. Milan Hulík, poslední žijící advokát, který kdysi hájil disidenty – členy skupiny Plastic People of the Universe, Petra Cibulku, Petra Uhla atd. V porevolučním Československu byl zástupcem ředitele kontrarozvědky, dnešní BIS, kterou zakládal s Janem Rumlem a Františkem Stárkem, dále prvním náměstkem Vězeňské služby, náměstkem generálního prokurátora. Byl a je člnem VONS (Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných), byl konzultantem Václava Havla pro justici a spravedlnost.
Beseda se koná v piaristickém klášteře v Příboře ve středu 11. 12. 2019 v 17 hodin.