Tak trochu jiný 17. listopad

Čínskému viru navzdory si zástupci místního sdružení ODS Příbor dnes připomenou památku 17. listopadu. I když byl tento den původně památkou odporu studentů proti nacismu v roce 1939, většina z nás jej má pochopitelně spojený s událostí o 50 let mladší, se sametovou revolucí.

V roce 1989 lidé ve střední a východní Evropě odmítli totalitu a zvolili si svobodu a demokracii. Možná jsme si ve chvílích euforie neuvědomili, že možnost konat svobodně znamená také větší odpovědnost za to, co děláme. Že právo na svobodné volby také znamená povinnost respektovat volbu ostatních. Že možnost svobodně se vyjádřit v sobě nese i mnohem větší zodpovědnost za to, co říkáme či píšeme.

Spouštěčem dění následujícího po brutálním zásahu policie na Národní třídě byly, dnešními slovy řečeno, fake news – nepravdivé informace o smrti studenta Martina Šmída vymyšlené StB a rozšiřované tehdejšími komunikačními kanály. Já osobně jsem se o všem, pátkem počínaje, dozvěděl až v neděli večer. Dovedeme si jistě představit, jak rychle by se podobná zpráva šířila dnes po sociálních sítích, kolik dalších dezinformací by kolem ní vzniklo, kolik lidí by považovalo za nutné se k tomu v diskusi vyjádřit, aniž by se namáhalo si cokoliv ověřit, kolik lidí by si okamžitě změnilo profilovou fotku…

V současné době jsme zahlceni dezinformacemi všeho druhu, lidé si přeposílají naprosté nesmysly a popírají zjevnou skutečnost, něco si ověřovat se téměř nikdo nenamáhá. Diskutující cítí nutkavou potřebu se ke všemu vyjádřit a přeposlat to dál. Ona původní zodpovědnost se během let vytratila stejně jako kritické myšlení.

Jestliže jsme po roce 1989 cítili obavu o nabytou svobodu, spojovali jsme ji s komunisty, s východem a se zatajováním informací. Je proto paradoxní, že nyní k nám přichází vlna cenzury a omezení názorů naopak ze západu. A není to cenzura vynucovaná vládou, ale autocenzura spojená s nátlakem velmi hlasité menšiny. Informací se na nás valí více než dost ze všech stran a v jejich moři občas toneme.

Neznamená to ale, že jsme ztraceni. Je jen na nás, zdali se necháme do této hry vtáhnout. Je to jednoduché, ale současně i složité: s rozumem a kriticky posuzovat informace a dění kolem nás, rozhodovat se na základě ověřených informací. Jak řekl Ronald Reagan, svoboda není nikdy dál od zániku než jednu generaci. Ta naše jistě nebude jejím hrobařem.

Jiří Sumbal, předseda místního sdružení ODS Příbor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
27 − 6 =