Volební sněm MS ODS Příbor

Dne 14. 3. 2017 proběhl volební sněm místního sdružení ODS Příbor. Novým předsedou byl zvolen Lukáš Kresta, místopředsedou Rudolf Korčák. Pokladníkem je Věra Kovaříková, dalšími členy rady místního sdružení jsou Jana Svobodová a Jiří Sumbal